Σεμινάριο Rhino 3D

Architectural Modeling Techniques

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ενημερωθείτε για την ύλη του μαθήματος στις ακόλουθες ενότητες  Ενότητα 1- Εισαγωγή
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ενότητα 2η - H Θεωρία της γεωμετρίας του Rhino
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ενότητα 3η - Το περιβάλλον σχεδιασμού του Rhino 3D
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  4η Ενότητα - Τemplate
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  5η Ενότητα - Οργάνωση και διαχείριση σχεδίου
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  6η Ενότητα - Δημιουργία Γεωμετρίας | Κυκλική Σκάλα
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  7η Ενότητα - Σχεδιασμός Κατοικίας
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  8η Ενότητα - 3D Ολιστικός Σχεδιασμός Κατοικίας
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή