Προηγούμενη Διάλεξη Ολοκλήρωση και συνέχεια  

  Rotate + Scale | Περιστροφή και τροποποίηση γεωμετρίας

Το περιεχόμενο των διαλέξεων είναι κλειδωμένο
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, Θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο μάθημα για το ξεκλειδώσετε!